Välkommen till Psykologtjänst Lisa Kron Sabel    


Jag erbjuder normkritisk psykologisk kunskap och behandling till individer, par, grupper och organisationer.  

Specialiserad kring konsekvenser av trauma och utsatthet, stöd till socialtjänst och skola samt föräldrastöd och selektiv mutism. 

Mottagningen finns på Östermalm i Stockholm.  Fysiska eller digitala möten. 

Jag är medlem i Psykologföretagarna och följer deras kvalitetsstandard.